FİYAT TEKLİF FORMU
Akım Hydrometry

Sediment Örneği Alma Cihazı

Su dan sediment örneği almak için kullanılan set.


Genel
Galeri
Dokümanlar

Sediment ölçümü, ortalama tortu sediment konsantrasyonunu, partikül büyüklüğü dağılımını, özgül ağırlığı, su tortu karışımının sıcaklığını ve taşınan katıların diğer fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemek için su-sediman karışımını örneklemeyi içerir.

Doğal bir akıntıdaki askıda biriken tortu konsantrasyonu su yüzeyinden dibe doğru değişir ve akış boyunca yanal olarak değişir. Konsantrasyon genellikle su yüzeyindeki minimumdan dere yatağında veya yakınında bir maksimum değere yükselir. Burada bulunan örnekleyiciler ABD Federal Kurumlararası Sedimantasyon Projesi tarafından tasarlanmıştır.


Broşürler

    • Sediment Örneği Alma Broşür (güncel)
    • pdf
    • 19.07.2018
    • İndir